OM MiG

VAD JAG gör

”Har du en idé och vill ta fram en produkt till försäljning, kan det bli onödigt kostsamt om du inte känner till hur processen bör gå till för att du ska lyckas.

Beroende på var du är i din process, nystartad eller etablerad tillverkare, så är det bra att gå igenom processen för framtagning av nya produkter. Sätta mål för hur flödet ska fungera för just ert företag.

Det kan vara svårt att göra själva, ofta behövs ett opartiskt och utomstående perspektiv för att få syn på ”gruset” i maskineriet . Det kan jag hjälpa er med. 

 Tillsammans skapar vi:

 • Anpassad projektplan för kollektionsframtagning 
 • Kvalitetsprocesser för produktion och inleverans
 • Effektivare framtagning/utveckling av produkter
 • System för produktionsflyttar
Målet är att ni ska kunna ta fram kollektioner till rätt pris, i rätt kvalité, levererade i rätt tid.

TIDIGARE ERFARENHET

I över 30 år har jag jobbat som produktutvecklare och tillverkare på bolag i olika storlekar och tillsammans med nationella och internationella utvecklingsteam i Sverige och runt om i världen.

Exempel på projekt

 • Kollektionsframtagning
 • Kvalitetsprocesser
 • Lageroptimering
 • Sourcing av nya leverantörer
 • Effektivisering – omorganisering 
 • Anpassning av produktion för ERP
 • CSR anpassningar

MIN VISION

Jag vill bidra till kunskap kring produktionsprocessen för att skapa bättre förutsättningar för svensk design.

Det vill jag göra genom att leda, stötta, utbilda och se till att mina kunder får bästa möjliga process för  att ta fram sina egna idéer för produkter till försäljning.

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash